Home

 

Welkom bij de Weerter Sportraad

De Weerter Sportraad laat de stem van sportbestuurder en sporter horen bij het nastreven van een breed gedragen sport- en beweegbeeld. Zij behoudt overzicht over het totale sport- en beweegaanbod en tracht dit te optimaliseren, ter bevordering van het persoonlijk en het algemeen welzijn van (groepen van) inwoners van Weert, ongeacht overtuiging of afkomst. Daarbij gelden de volgende kerntaken:

  • Belangenbehartiging in overlegstructuren;
  • Bestuurlijke en beleidsmatige ondersteuning van leden (sportverenigingen en -stichtingen);
  • Gebied- en sportspecifieke afstemming in samenwerking.

Een mooi voorbeeld is de EASY SPORTPAS